Identitet i få ord

Specielt hvis man har et kompliceret navn, kan det være godt at have et enkelt slogan.

Et effektivt slogan kan blive et godt kommunikationsværktøj, både inden for kommunen (politikere, embedsværk), lokalsamfundet (borgere, erhvervsliv, kulturliv) samarbejdspartnere (leverandører etc.) og ud over kommunegrænsen (myndigheder, potentielle borgere, virksomheder, turister etc.).

Et godt slogan skal på lige fod med den visuelle identitet være markant og helst udtrykke noget specielt. Det skal positivt understøtte og uddybe den valgte identitet og brand uden at virke som postulat og karikatur.

Men der skal også tænkes i udformning og i anvendelse, så det rent grafisk bliver til at håndtere og bruge.

 

 

Når vi i Scandinavian Branding arbejder med slogans/payoffs er det ikke alene et spørgsmål om de konkrete ord og sætninger, men også om både bredere identitetsstrategi og dagligdags praktik. Efter mange års erfaring med design af navne og slogans kommer man hos os hele vejen rundt om spørgsmål som:

· Skal vi overhovedet ha’ et slogan?

· Hvad kan vi bruge det til?

· Hvad skal det sige?

· Hvordan skriver vi det?

· Hvor og hvornår skal det bruges?