Et logo alene gør ingen brand

Logoer, bomærker, våbenskjolde o.l. er elementer i en visuel identitet. Men de er ret beset kun signaler, der udtrykker hvem, man er, og hvad, man står for.

Et egentligt brand opstår først, når man går videre end de visuelle signaler og i alle sammenhænge også handler og optræder på en måde, som er i harmoni med ens værdigrundlag og historiefortælling. Branding skal således ses i sammenhæng med ens handlinger og ikke blot med udseendet. Et godt logo er derfor ikke det samme som et brand. Brandet opstår i alle de daglige berøringer, der sker mellem kommunen og omverdenen. Brandet betinges derfor ikke kun af de visuelle signaler men i højere grad af summen af ens opførsel, ens handlinger, ens kommunikation og af ens prioriteringer.

Branding handler om særpræg - om det særlige og specielle for afsenderen - personligheden. Og et brand opstår først, når der i alle sammenhænge handles og kommunikeres ud fra samme fundament.

 

Vejen til et brand

At udvikle et brand skal ses over et længere tidsrum. Det opstår ikke på et øjeblik. Men processen kan styres og effektiviseres.

Udgangspunktet er at fastsætte det ønskede værdigrundlag. Og at få det kommunikeret ud og forankret det bredt internt.

Med det som fundamentet skal man derefter systematisk og fokuseret justere sine handlinger og aktiviteter, så de udviser samme holdninger og fortæller samme grundhistorie.

Scandinavian Branding tilbyder på konsulentbasis at hjælpe kommunen med at udarbejde en klar og velfunderet strategi og plan for, hvorledes identiteten kan udvikles til et egentligt brand.