Det skal være til at bruge

Logoer, bomærker, våbenskjolde, slogans og alle andre identitetselementer skal være designet til brug – ikke kun til udsmykning og dekoration. Scandinavian Branding udvikler alt materiale med tilhørende vejledninger og retningslinier, så de er lette at bruge på en ensartet og smidig måde. Så undgår man problemer - både i form af besvær hos medarbejderne, og som kedelige meromkostninger til nødvendige justeringer og ændringer, for at få det til at fungere i praksis. Vi kan også hjælpe med allerede eksisterende identitet.

Det skal implementeres

Som grafisk virksomhed kan vi selvfølgelig også stå for den konkrete implementering på en lang række emner og materialer. Fra mere interne (intranet, uniformer, gaveartikler, flag, biler, skilte etc.) til deciderede kommunikations- og markedsførings-medier (brochurer, årsberetninger, rapporter, annoncer, hjemmesider, overheads/power points, invitationer etc.).

 

... introduceres

En ny identitet skal ejes og deles af alle involverede – ellers kommer den ikke til at fungere.
For at skabe opmærksomhed og ejerskab til den valgte identitet, stiller Scandinavian Branding gerne op ved interne præsentationer over for politikere, ledergruppe og medarbejdere eller foredrag over for særlige grupper, og gennemgår, fortæller og illustrerer hele identitetsprocessen og forklarer, ”hvorfor det ser sådan ud” (storytellingen).

… og følges op

Når vi udvikler identitet sørger vi også for at følge op. Efter 10-12 måneder indkalder Scandinavian Branding til et møde, hvor vi giver identiteten et større serviceeftersyn. Her gør vi status, opsamler erfaringer fra den praktiske brug samt drøfter behov og muligheder for justeringer og evt. nye initiativer, der kan tilføre identiteten fornyet energi og fremdrift.