Strategisk fundament og styringsværktøj

Identitet skabes af langt mere og andet end blot et ”pænt våbenskjold på et smukt brevpapir”. Identiteten skabes af en lang række elementer, der skal identificeres og kendes, hvis man vil arbejde bevidst og målrettet med sin identitet.

Alene at få overblik over og styr på sin bestående identitet er en kompleks og mangesidet opgave. Og at skabe og udvikle en helt ny identitet stiller store krav om en systematisk og overvejet indsats. Ikke mindst når man skal vælge de optimale identitetsskabende elementer og sikre, at de alle underbygger og understreger de samme værdier og ambitioner, og i alle sammenhænge signalerer samme historie og sender samme budskab.

Det kan ikke lykkes uden et solidt strategisk fundament, der fastsætter målene, afdækker mulighederne, afstikker midlerne og viser vejene.

 

 

Scandinavian Branding har udviklet en speciel pakke for kommuner til brug for udviklingen af identiteten og kommunikationen.
På konsulentbasis hjælper vi kommunen med at udarbejde en klar og velfunderet strategi, som bl.a. rummer svar på spørgsmål som:

· Hvad skal der til for at skabe vores identitet?

· Hvilke værktøjer og elementer skal i spil?

· Hvornår bør hvad ske?

· Hvad koster det?

· Hvem skal involveres?

· Hvordan sikres optimal brug?

· Hvilke fremtidsmuligheder har vi?