Region Syddanmark

I forbindelse med etableringen at de 5 nye regioner i Danmark i 2006, afholdt region Syddanmark en kvalifikations runde med 5 udvalgte designvirksomheder om forslag til ny identitet, logo og designprogram for den nyetablerede region.

Scandinavian Branding blev bedt om at yde konsulentbistand med en faglig vurdering og evaluering af de indkomne forslag. Med udgangspunkt i den stillede opgaveformulering, blev alle forslag nøje gennemgået og gennemdiskuteret, og på baggrund heraf skrev SB evaluering for hvert forslag med 3 anbefalinger med kommentarer og forslag til ændringer og forbedringer.

På baggrund heraf valgte region Syddanmark at gå videre med et af de anbefalede forslag og fik de foreslåede ændringer og forbedringer indarbejdet i den endelige løsning med det dynamiske og karakteristiske logo, som i dag er region Syddanmarks markante kendetegn overalt i organisationen.

 

 

 

  Region Syddanmark